Springe direkt zu Inhalt

Mateusz Frankiewicz M.A.

frankiewicz_mateusz

Landscape Archaeology and Architecture (LAA)

Prähistorische Archäologie

Education and Qualification

2011 – 2012     
Mgr (master degree), in Archäologie, Adam Mickiewicz Universität, Poznań

2008 – 2011     
Lic (Licentiate) in Archäologie, Adam Mickiewicz Universität, Poznań)

08 – 10/2005     
Stipendium an Andebølle Youth High School – Vissenbjerg Dänemark

Courses

Januar 2012     
"Einführung in die skandivianische Vorgeschichte" organisiert von Linnaeus University Kalmar in Poznań

März 2013     
"Öffentliche Archäologie" organisiert von Linnaeus University Kalmar in Poznań

Regionality within the cremation grave groups of the Late Iron Age in northern and eastern Central Europe (Przeworsk culture)

The research issue was to confirm or negate the hypothesis about regionality patterns within Przeworsk culture. The ornamentation patterns on ceramics vessels were the central issue of study. Nevertheless, other investigated aspects such as burial customs or vessel preference (which pots were the most decorated ones) were the secondary aspects of studies.

The chronological framework of this study was set in phase from A1 to A3/B1 of polish chronological system. The database was created base on the materials from burial grounds from the Polish territory of Przeworsk culture, five cemeteries of Oksywie culture and from Germany settlements in Leimbach, Westgreussen and Gorsleben in Thüringen.

The working thesis of regional diversity through a change in time and space ornamentation pattern was proved by using several analytical methods. Firstly, it was essential to create a coding system for pottery (unification of language) and ornamentation (classification based on the idea behind the pattern, not a Darwinism way of created typology based on a timeline). The second step was to calculate the percentage share of every investigated feature, then using the results for the spatial analysis, for the correspondence and correlation analysis for all obtained data. The byproduct of this approach is a folk (functional) classification of vessels and ornament classification created for the purpose of statistical analysis but made in an open way that it can be enlarged, which allows adding new patterns and pots to the database in future.

Die Dissertation entstand im Rahmen der Forschungsgruppe A-6 Economic Space des Exzellenzcluster 264 Topoi.

in print     
Frankiewicz M., (in print) Wykorzystanie analiz mikroskopowych materiałów kostnych w celu konstrukcji procesów technologicznych, materiały konferencyjne III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Archeologicznej "Dziedzictwo Pomorza"

Krzyżanowska M., Frankiewicz M. (in print) Piec garncarski, czyli co trzeba wziąć pod uwagę budując piec, Z otchłani wieków, z 67.

2015
Eleckova M., Frankiewicz M. 2015 Obiekty nieruchome o nieokreślonej chronologii, (in) Kaczor w., Żółkiewski M. (eds.) Dubielewo, gm. Brześć Kujawski, stanowisko 8. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim. 383-390, Poznań.

Makowska K., Krzyżanowska M., Bielecki P., Frankiewicz M., Kaczor W., Żółkiewski M. 2015 Analiza archeometryczna zabytków metalowych ze stanowiska Dubielewo 8, gm. Brześć Kujawski,(in) Kaczor w., Żółkiewski M. (eds.) Dubielewo, gm. Brześć Kujawski, stanowisko 8. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim. 423-430, Poznań.

Krzyżanowska M., Frankiewicz M. 2015 Przęślik czy paciorek? Analiza traseologiczna szklanego znaleziska ze stanowiska Beznaznwa 9-1 (AUT 392-393), [w:] Michałowski A., Teska M., Żółkiewski M. (red.), Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza,. 257-265, Poznań.

Lisowski M., Pyżewicz K., Frankiewicz M. 2015 Analiza funkcjonalno-technologiczna artefaktów wykonanych z kości i zębów. [w:] Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski.

Krzyżanowska M., Frankiewicz M. 2015 An Archaeological experiment with Early Medieval glass bead production in an open hearth – results, Slavia Antiqua, t. LVI, 105-125.

2013     
Frankiewicz M., 2013 Analiza traseologiczna materiałów kostnych, [w:] Przybyła M. M., Szczepanek A., Włodarczak P., (red.) Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu, Kraków.

2012     
Krzyżanowska M., Frankiewicz M., Rutkowski M., 2012 (Re)konstrukcja rzymskiego pieca do wytopu szkła, broszura informacyjna wydana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.